B2B-verkkokaupan asiakasroolit ja hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin suhteen on hyvä huomioida asiakkaat asiakaspolun eri vaiheissa ja niihin liittyvät viisi erilaista verkkokaupan hakuroolia; tutkiva ostaja, satunnainen ostaja, valikoiva ostaja, hauskanpitäjä ja sitoutunut ostaja. Hakukoneoptimoinnin ja verkkokaupan hakusanojen suhteen on tärkeää erottaa myös asiakkaan siviili- ja työrooli. B2B-verkkokaupan erityispiirteenä kuluttajakauppaan nähden on, että yleensä ostaminen perustuu aitoon tarpeeseen eikä ns. heräteostoja juurikaan …

Suorat ja epäsuorat hankinnat B2B-verkkokaupassa

B2B-ostamisessa erotellaan usein ns. suorat ja epäsuorat hankinnat. Suorat hankinnat ovat välittömästi omaan tuotteeseen liittyviä hankintoja, esim. osakomponentteja. Epäsuorat hankinnat puolestaan ovat hankintoja, jotka eivät suoraan liity yrityksen omaan tuotantoon tai materiaaleihin. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset asiantuntijapalvelut, konttoritarvikkeet, puhelimet, tietokoneet jne. Posti Oyj:n tutkimuksen mukaan digitaalisten kanavien kautta tehtyjen epäsuorien hankintojen osuus on keskimäärin 36 …

CPQ-myyntikonfiguraattorit ja tarjousautomaatio B2B-verkkokaupassa

Etenkin valmistavan teollisuuden parissa ovat yleistyneet ns. CPQ-järjestelmät (Configure-Price-Quote), jotka avustavat myyjiä monimutkaisten konfiguroitavien, massaräätälöitävien ja asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden määrittelyssä, hinnoittelussa ja tarjouksen tekemisessä. CPQ-järjestelmä (Configure-Price-Quote) automatisoi tarjousprosessia ja mahdollistaa yhdenmukaisen tarjousdokumentaation hyödyntämällä tuote- ja asiakasdataa yrityksen tuotannonohjaus-, asiakkuudenhallinta- ja tuotetietojärjestelmistä. Suomeksi näistä käytetään perinteisesti nimeä myyntikonfiguraattori tai tarjouslaskuri. CPQ-ohjelmistolla saadaan räätälöitävistä tuotteista ja palveluista …

B2B-verkkokaupan tilannekuva Suomessa

Julkaistu alunperin Linkedinissä 27.5.2021 Yhä useampi yritys panostaa verkkokauppaan tai ainakin harkitsee verkkokaupan perustamista. Verkkokaupan kasvutrendi on ollut vahvaa jo pitkään, mutta viime vuonna iskenyt koronapandemia sai aikaan varsinaisen digiloikan. Vaikka kattavaa tilastodataa viime vuodesta ei vielä ole saatavilla, kaikki merkit viittaavat verkkokaupan räjähdysmäiseen kasvuun. Tähän vaikuttivat mm. ihmisten siirtyminen etätöihin ja matkustusrajoitukset. Fyysinen kaupankäynti …

B2B-verkkokaupasta…

Julkaistu alunperin Linkedinissä 4.12.2020 Tässäpä otos Liiketalouden Tradenomi opinnäytetyöni ”Modernin B2B-verkkokaupan vaatimukset” yhteenvedosta, ns. yleinen tilannekuva. Verkkokauppa yleensä ja B2B-verkkokauppa ovat olleet kovassa kasvussa jo useita vuosia ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvat. Suurin osa verkkokaupan kokonaisliikevaihdosta ja sen kasvusta muodostuu yritysten välisessä verkkokaupassa. Yleisessä keskustelussa ja verkkokauppatoimijoiden markkinoinnissa jää kuitenkin huomioimatta, että suurin osa tästä …

Sähköisistä allekirjoituksista

Allekirjoitus on perinteisesti yleisin sopimusten ja asiakirjojen hyväksynnän tai vahvistamisen väline. Muita historiallisia asiakirjan vahvistamiseen ja varmistamiseen käytettyjä välineitä ovat olleet mm. puumerkki ennen kirjoitustaidon yleistä leviämistä sekä sinetti tai leima etenkin varakkaampien henkilöiden tai yhteisöjen piirissä. Lue lisää sähköisistä allekirjoituksista täältä. Mukana myös käytännön ohjeita digitalisaatioon, jossa esitellään muutamia helppoja vaihtoehtoja sähköisen ja digitaalisen …